Páťáci a cukrovka…

Kde se tvoří inzulin? Jaký je rozdíl mezi cukrovkou prvního a druhého typu? Kolik cukru má obyčejná houska? Nebo jak pomoci kamarádovi při hypoglykemickém šoku? Že odpovědi na tyto otázky nevíte? Naši páťáci by Vám poradili. V úterý 7. května se totiž zúčastnili sezení, které se týkalo tématu cukrovky.

Hned v osm hodin se oba ročníky sešly v jedné třídě, kde je přivítal usměvavý pan Ing. Vichta, tatínek jednoho z našich žáků. Sám diabetem jako žák základní školy onemocněl a uvědomuje si, že rozšířit povědomí o této civilizační chorobě je na místě. Proto jsme si s ním zopakovali, jak probíhá trávicí proces, a vysvětlil nám, že cukry člověka obklopují a bez nich by naše tělo nebylo schopno fungovat. Pomocí ilustrací všem přítomným ukázal, co se s naším tělem děje, když onemocníme cukrovkou, nezapomněl zmínit zásady, jež musí nemocný dodržovat, poukázal na důsledky neléčení této choroby a poradil nám, jak se zachovat, když se setkáme s někým s hypoglykemickým záchvatem.

Pětačtyřicet minut uteklo jako voda a bylo třeba se s panem inženýrem rozloučit. Odnesli jsme si mnoho cenných informací a jsme moc rádi, že mezi nás zavítal. Moc děkujeme za prezentaci a poutavé povídání! Věříme, že podobných informacemi nabytých akcí nás bude čekat více!

předcházející

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky