Partnerství se ZŠ v Thierachernu

Partnerství se Základní školou v Thierachernu

První výměnný pobyt žáků se uskutečnil v roce 1994. Po počátečním vzájemném poznávání a sbližování různých kultur a různých školních systémů se podařilo vytvořit tradici výměnných zájezdů.
Výměnný zájezd žáků obou základních devítiletých škol do Švýcarska se koná pravidelně každý druhý rok. Žáci mají možnost za téměř týdenní pobyt ve švýcarské rodině poznat tamější zvyklosti stolování, rodinného života a při návštěvě školy se seznámit s organizací vyučování ve Švýcarsku. V neposlední řadě se tímto způsobem otevírá našim žákům možnost ověřit si své jazykové znalosti a schopnosti.