Proč si vybrat právě naší školu

Proč si vybrat právě naši školu

  • Školní vzdělávací program „Učím se pro praktický život“
  • Vysoké procento aprobovanosti pedagogického sboru
  • Úspěšnost žáků ve standardizovaných celostátních testech
  • Výsledky soutěží a soutěžních přehlídek
  • Rodilý mluvčí angličtiny
  • Individuální pomoc dětem s vývojovými poruchami učení
  • Projekty rozvíjející tvořivost a práci s informacemi
  • Široká nabídka aktivit ve školní družině a školním klubu