Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky školy: Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týká obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky na adrese http://www.zs2-su.cz.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny
Další formáty
Na internetových stránkách mohou být informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.1.2022.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Základní škola Sezimovo Ústí
Školní náměstí 628
391 02 Sezimovo Ústí
381 275 188
info@zs2su.cz

Kontakt na správce webu

Ondřej Kalivoda
775070739
kali@kali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Mgr. Nedvědová Petra
Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
telefon: +420 381 201 137
e-mail: p.nedvedova@sezimovo-usti.cz

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete zde:
http://www.zs2-su.cz/ochrana-soukromi/

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz