Školní preventista

Školní preventista

Metodik prevence rizikových jevů na škole

Jmenuji se Petra Kukačková a kromě své práce učitelky na této škole vykonávám funkci metodika prevence rizikových jevů.
Od roku 2009 máme zpracován závazný dokument  pod názvem Minimální preventivní plán na škole, který názorně a přehledně mapuje veškerou práci a všechny aktivity, které se žákům z hlediska preventivní problematiky dostává.

  • Plán podrobně rozpracovává riziková témata v jednotlivých blocích a v různých pohledech ve všech ročnících celé školy, počínaje první a konče devátou třídou.
  • Byla navázána spolupráce s Policií ČR, která zajistila fundované odborníky na cyklus přednášek na celém druhém stupni. V tomto trendu hodláme i nadále pokračovat a rádi bychom celou osvětu rozšířili i na první stupeň.
  • V jedné problematičtější třídě na prvním stupni jsme spolu s třídní učitelkou absolvovali tzv. Vrstevnický program. Jedná se o 5 sezení celé třídy po dobu 1,5 hodiny, kdy každé sezení posouvá vztahy mezi spolužáky vpřed a děti se naučí během této doby poměrně přesně vyjádřit své pocity kladné i záporné. Použili jsme osvědčenou a prověřenou metodu práce s kolektivem od psychologa Zdeňka Martínka, odborníka na práci s mládeží.

Zahájili jsme spolupráci s občanským sdružením mladých psychologů ELIO, kteří vedli naše loňské šesťáky,sedmáky a osmáky po dobu 3 dnů na mimoškolním výjezdu. Celá akce měla v řadách dětí mimořádný ohlas.

Malý kurz životní praxe – aneb: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.
Cíle kurzu:

  • Postavit děti do odlišných situací než jaké řeší ve škole.
  • Zaměstnat je v jiných skupinách, než v jakých obvykle pracují ve škole.
  • Dát dětem prostor vymyslet postupy a závěry společně tak, aby respektovaly názor jiných a nepovažovaly ten svůj za neměnný a jediný správný.
  • Naučit děti zdravému sebevědomí.
  • Dát možnost prodiskutovat ožehavé problémy třídy a posunout se v jejich řešeních.
  • Zodpovědět si i věkově aktuální otázky, s kterými se mladí potýkají, ale ve škole na to není prostor.

My, učitelé, cítíme potřebu dozvědět se o dětech víc, máme potřebu s nimi hovořit jinde a jinak než ve škole, chceme pomoci vytvořit každému jednotlivci bezpečné místo mezi spolužáky. Rádi bychom,  aby se vaše děti o škole a o třídě zmiňovaly jako o dobrém kamarádovi.

Ne každé dítě je rozený genius, ne každé se umí prosadit v hodině. Dost dětí má problémy se svými vrstevníky jak ve škole, tak ve svém volném čase. Ti silnější často ubližují těm ostatním, méně ostříleným. Pomoc potřebují obě skupiny – silnější i slabší. Jedna skupina s druhou se totiž ve vzájemném životě vůbec nestřetne, nic o sobě neví.

V našem malém kurzu životní praxe není o nové a nepoznané situace nouze a děti si mohou v bezpečném prostředí za pomoci dospělých přijít na zásadní změny v přístupu k sobě i svým spolužákům.

Být žákem dlouhých 6 hodin denně a nebýt jím rád, to je těžký úkol.

Být spolužákem dlouhých 6 hodin denně a nebýt jím rád je mnohem těžší úkol.

V obou případech můžeme my, dospělí, posunout věci žádoucím směrem. My, učitelé, si myslíme, že tento kurz je jednou z možných cest a rádi bychom byli s vámi, rodiči, ve shodě.

Vaše děti jsou totiž našimi žáky – to je celé, oč tu běží.

S Preventem do světa
V letošním školním roce jsme na poli primární prevence zahájili novou spolupráci se strakonickou organizací „Do světa“.

Všichni žáci na 2. stupni se zúčastnili v rámci svých tříd 4 hodinového programu.

Program se svým obsahem v každém ročníku lišil. Šesťáci pracovali s tématem „ Naše třída jako kolektiv“, sedmáci se snažili přijít na kloub emocím, komunikaci a konfliktům, osmáci se dozvěděli mnohé o legálních drogách a zdravotních rizicích při jejich užívání a nejstarší deváťáci probrali pěkně od podlahy „Sex, lásku a partnerství „.

V druhém pololetí na navozená témata naváží stejně dlouhým blokem.

O tom, že nešlo o „ nalejvárnu v lavicích“ , ale především o komunikaci, naslouchání, přemýšlení a taky legraci se nejlépe přesvědčíte, když nahlédnete do naší fotogalerie.

Za kolektiv třídních učitelů napsala Petra Kukačková, metodik prevence rizikových jevů na škole