Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami provozovanými Základní školou Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor (dále jen ZŠ). ZŠ však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

ZŠ plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

ZŠ neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webových formulářů, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou návštěvník poskytne prostřednictvím webových stránek ZŠ, není bez jeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a ZŠ ji použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Při zpracování osobních údajů dbá Základní škola Sezimovo Ústí,Školní náměstí 628 , okres Tábor,  na dodržování norem a zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu (ISP, internet service provider) , který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a v souladu se zákony. ISP je v tomto ohledu vázán předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když jen prohlížíte, nebo stahujete obsah webových stránek ZŠ, nejsou o Vás shromažďovány a ukládány žádné informace. Nezjišťujeme identifikaci návštěvníka našich web stránek nebo jeho vyhledávací aktivity, s výjimkou, kdy je orgány činnými v trestním řízení požadována kontrola logů u poskytovatele internetových služeb (ISP).

Ke shromažďování osobních informací dochází pouze v případě, kdy osoba vyplňuje on-line formuláře, prohlíží školní výsledky svého dítěte nebo zasílá email. Tato situace nastává například při:

  • požadavku být registrovaným uživatelem webu ZŠ
  • vyplnění webových formulářů

Kontaktní údaje jsou uchovávány a dále zpracovávány výlučně pro účel, pro který byly uživatelem poskytnuty, t.j. pro přístup ke školním výsledkům žáků. Registrovaný uživatel má právo kdykoliv požádat ZŠ o výmaz údajů ze seznamu „registrovaných uživatelů“.

ZŠ používá osobní údaje shromážděné prostřednictvím svých web stránek pouze pro účely, pro které nám byly subjekty údajů poskytnuty.

Poskytnuté osobní údaje ZŠ v žádném případě neumožňuje sdílet či předat jiným orgánům veřejné správy či jakýmkoliv dalším institucím. Elektronické adresy (email) sou používány pouze pro zasílání důležitých zpráv či sděleních ze strany školy.

Veškeré informace o návštěvníkovi web stránek zpracovávané v průběhu připojení na tyto stránky, jsou bezprostředně po ukončení připojení vymazány. Poskytovatel připojení k internetu uchovává pouze technické a lokalizační údaje v souladu s právními předpisy.

Cookies

Naše web stránky používají sekci cookies během vyhledávání na stránkách a přistoupení k událostem pomocí RSS. V jiných případech náš poskytovatel internetových služeb cookies nezpracovává. Statistika webových stránek je generována z logů na serveru.

Když návštěvník uzavře svůj vyhledávač a ukončí prohlížení našich stránek, pak je soubor coookies vymazán a žádné osobní informace, které by mohly vést k následné identifikaci návštěvníka našich web stránek, nejsou uchovávány.

ZŠ nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě přijetí jakýchkoli změn v uplatňovaných zásadách ochrany soukromí návštěvníků web stránek ZŠ, budou tyto změny uvedeny na této stránce.

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz