Učitelé

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Na škole vyučuje rodilý mluvčí angličtiny. Všichni pedagogové umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.
Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce a metodik prevence.

Mgr. Helmová Zdeňka

Ředitelka školy – statutár
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: Ředitelna přízemí naproti schodům
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: helmova@zs2su.cz

Mgr. Labajová Eva

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň – statutární zástupce, administrace úrazů
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: Přízemí vlevo sekretariát
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: labajova@zs2su.cz

Mgr. Panská Radka

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: Přízemí vlevo sekretariát
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: panska@zs2su.cz

UČITELÉ 1. STUPEŇ

Mgr. Dvořáková Jana

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: dvorakova@zs2su.cz

Mgr. Faladová Blanka

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 60, 1. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: faladova@zs2su.cz

Mgr. Klímová Martina

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: klimova@zs2su.cz

Mgr. Kotková Lenka

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kotkova@zs2su.cz

Mgr. Lacinová Andrea

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kroužek: folklórní Dubínek
Kancelář: kabinet č. 60, 1. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: lacinova@zs2su.cz

Mgr. Prášková Ditta

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 59, 1. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: praskova@zs2su.cz

Mgr. Prášková Petra

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 59, 1. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: praskovap@zs2su.cz

Mgr. Reisnerová Jana

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: reisnerova@zs2su.cz

Mgr. Švejda Petr

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: svejda@zs2su.cz

Mgr. Vítková Pavla

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kroužek: sportovní gymnastika
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vitkova@zs2su.cz

Mgr. Vosátková Marcela

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 78, 2. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vosatkova@zs2su.cz

UČITELÉ 2. STUPEŇ

Mgr. Balcárková Martina

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 81, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: balcarkova@zs2su.cz

Mgr. Burešová Marcela

Učitel / učitelka 2. stupeň, Výchovná poradkyně
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: buresova@zs2su.cz

Mgr. Dvořák Jaroslav

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie č. 29 v přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: dvorak@zs2su.cz

Mgr. Dubnová Jitka

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: dubnova@zs2su.cz

Ing. Chrtová Lenka

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 73, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: chrtova@zs2su.cz

BA (Hons)PGCE Kisby Neil

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 96, 2. poschodí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kisby@zs2su.cz

Mgr. Krchová Tereza

Učitel / učitelka 2. stupeň, 
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 81, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: krchova@zs2su.cz

Mgr. Kubec Pavel

Učitel / učitelka 2. stupeň, ICT koordinátor
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kubec@zs2su.cz

Mgr. Kukačková Petra

Učitel / učitelka 2. stupeň, Metodik prevence
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen, kabinet č. 81, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kukackova@zs2su.cz

Mgr. Kundrátová Olga

Učitel / učitelka 2. stupeň, Metodik prevence
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen, kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kundratova@zs2su.cz

Mgr. Majíčková Zuzana

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: majickova@zs2su.cz

Ing. Rak Miloš

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna č. 89, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: rak@zs2su.cz

Mgr. Sedliak Milan

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kroužek: volejbal
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen, kabinet č. 73, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: sedliak@zs2su.cz

Mgr. Svatoňová Petra

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. patro č. 78
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: svatonova@zs2su.cz

Mgr. Trsková Helena

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: trskova@zs2su.cz

Mgr. Tvrdá Renata

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: tvrda@zs2su.cz

Bc. Třebická Diana

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: trebicka@zs2su.cz

Bc. Vonka Ondřej

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 73, 1. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vonka@zs2su.cz

Mgr. Voštová Blanka

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vostova@zs2su.cz

Mgr. Vrkočová Pavla

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kroužek: keramika
Kancelář: sborovna 2. patro č. 89
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vrkocova@zs2su.cz

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Boháčová Olga

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: sportovní
Kancelář: učebna ŠD č. 16 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: bohacova@zs2su.cz

Kubísková Jana

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek:
Kancelář: učebna ŠD č. 12 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kubiskova@zs2su.cz

Markvartová Ivana

Vedoucí vychovatelka, Školní zdravotník
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: zdravotní, vaření
Kancelář: učebna ŠD č. 17 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: markvartova@zs2su.cz

Šafratová Tereza

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: mažoretky
Kancelář: učebna ŠD č. 18 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: safratova@zs2su.cz

Zemanová Martina

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: hravé malování, keramika
Kancelář: učebna ŠD č. 18 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: zemanova@zs2su.cz
Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky