Učitelé

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je plně aprobovaný. Na škole vyučuje rodilý mluvčí angličtiny. Všichni pedagogové umí aktivně využívat ICT techniku a stále si pravidelně doplňují další vzdělání ve svém oboru.
Na škole pracuje ICT koordinátor, výchovný poradce a metodik prevence.

Mgr. Helmová Zdeňka

Ředitelka školy
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: Ředitelna přízemí naproti schodům
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: helmova@zs2su.cz

Mgr. Švejda Petr

Zástupce ředitele
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: Přízemí vlevo sekretariát
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: svejda@zs2su.cz

Mgr. Dvořáková Jana

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, v úterý k zastižení do 13:30
E-mail: dvorakova@zs2su.cz

Mgr. Faladová Blanka

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
E-mail: faladova@zs2su.cz

Mgr. Klímová Martina

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: klimova@zs2su.cz

Mgr. Lacinová Andrea

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kroužek: folklórní Dubínek
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po předchozí domluvě, ve středu k zastižení do 13:30
E-mail: lacinova@zs2su.cz

Mgr. Panská Radka

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kroužek: procvičování čtení
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: panska@zs2su.cz

Mgr. Prášková Ditta

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: denně před vyučování 7:30 – 7:55 a odpoledne do 13:30, jindy po telefonické domluvě
E-mail: praskova@zs2su.cz

Mgr. Reisnerová Jana

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 56, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: reisnerova@zs2su.cz

Mgr. Vítková Pavla

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kroužek: sportovní gymnastika
Kancelář: sborovna I. stupně 1. poschodí č. 69
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vitkova@zs2su.cz

Mgr. Vosátková Marcela

Učitel / učitelka 1. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na I. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí č. 59
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vosatkova@zs2su.cz

Mgr. Balcárková Martina

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 81, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: balcarkova@zs2su.cz

Mgr. Burešová Marcela

Učitel / učitelka 2. stupeň, Výchovná poradkyně
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po předchozí tel. domluvě
E-mail: buresova@zs2su.cz

Mgr. Dvořák Jaroslav

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie č. 29 v přízemí
Konzultace: po předchozí tel. domluvě.
E-mail: dvorak@zs2su.cz

Mgr. Hemerková Hana

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kroužek: Doučování z českého jazyka
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.81
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: hemerkova@zs2su.cz

BA (Hons)PGCE Kisby Neil

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.96
Konzultace: pondělí, úterý, čtvrtek
E-mail: kisby@zs2su.cz

Mgr. Kubec Pavel

Učitel / učitelka 2. stupeň, ICT koordinátor
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: kubec@zs2su.cz

Mgr. Kukačková Petra

Učitel / učitelka 2. stupeň, Metodik prevence
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace: po předchozí domluvě, v pondělí a ve čtvrtek k zastižení do 16:00
E-mail: kukackova@zs2su.cz

Mgr. Labajová Eva

Učitel / učitelka 2. stupeň, Administrace školních úrazů
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 1. poschodí v učebně fyziky č.73
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: labajova@zs2su.cz

Mgr. Majíčková Zuzana

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace:
E-mail: majickova@zs2su.cz

Ing. Rak Miloš

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 89, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: rak@zs2su.cz

Bc. Říhová Eva

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: rihova@zs2su.cz

Mgr. Sedliak Milan

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kroužek: volejbal
Kancelář: kabinet přízemí u tělocvičen
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: sedliak@zs2su.cz

Bc. Sloupová Hana

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 96, 2. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: sloupova@zs2su.cz

Mgr. Svatoňová Petra

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. patro č. 78
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: svatonova@zs2su.cz

Mgr. Trsková Helena

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 93, 2. patro
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: trskova@zs2su.cz

Mgr. Tvrdá Renata

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet č. 73, 1. patro
Konzultace: po předchozí domluvě
E-mail: tvrda@zs2su.cz

Vaníček Josef

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet chemie v přízemí č. 29
Konzultace: úterý a čtvrtek 13:30-14:30 h
E-mail: vanicek@zs2su.cz

Mgr. Voštová Blanka

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kancelář: kabinet 2. poschodí č.78
Konzultace: po telefonické domluvě, k zastižení od 7:15
E-mail: vostova@zs2su.cz

Mgr. Vrkočová Pavla

Učitel / učitelka 2. stupeň
Aprobace: Všeobecně vzdělávací předměty na II. stupni ZŠ
Kroužek: keramika
Kancelář: sborovna 2. patro č. 89
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: vrkocova@zs2su.cz

Boháčová Olga

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: sportovní
Kancelář: učebna ŠD č. 16 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: bohacova@zs2su.cz

Bc. Kopecká Petra

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: Fit Dance, logopedie
Kancelář: učebna ŠD č. 12 přízemí
Konzultace: dle dohody
E-mail: kopecka@zs2su.cz

Markvartová Ivana

Vychovatelka, Školní zdravotník
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: zdravotní, vaření
Kancelář: učebna ŠD č. 17 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: markvartova@zs2su.cz

Zemanová Martina

Vychovatelka
Aprobace: Vychovatelka školní družiny
Kroužek: hravé malování, keramika
Kancelář: učebna ŠD č. 18 přízemí
Konzultace: po telefonické domluvě
E-mail: zemanova@zs2su.cz
Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky