Malý zahradník

V pátek dne 25. 3. 2022 se konala celodružinová akce s názvem Malý zahradník…

Kimova hra zaměřená na zrakové a sluchové vnímání, paměť, chuť, hmat a postřeh se odehrávala v prostorách školní zahrady. Probíhala od 13,00 do 14,30 hodin. Děti jako jednotlivci či ve skupinkách obcházely jednotlivá stanoviště a plnily úkoly – ochutnávku ovoce a zeleniny, doplňovaly rébusy a luštily přesmyčky nebo hmataly do váčku s překvapením, také se snažily si zapamatovat co nejvíce předmětů během časového limitu. I poznávačka rostlin a živočichů žijících v zahradách byla na odpoledním programu. Na jednom ze stanovišť jsme využili moderní technologii. Díky naskenování QR kódu z encyklopedie jsme poslouchali hlasy  ptáků z naší zahrady…
S blížícím se koncem akce proběhlo vyhodnocení a kontrola správných řešení. Děti si potvrdily nebo rozšířily své znalosti… Hra nebyla soutěží, a proto sladká tečka byla odměnou pro každého!
Nejen díky krásnému počasí a hezkému prostředí školní zahrady se akce vydařila. S organizací a přípravou pomáhala i děvčata z 6.B a 9.B a za to jim děkujeme!

Na začátku měsíce května se můžeme těšit na dobývání Kozího hrádku, tradiční a velmi oblíbenou akci Školní družiny!

Vychovatelky ŠD

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky