Dubínek na přehlídce lidových muzik v Třebíči

14. a 15. května měl náš  soubor  možnost zúčastnit se setkání lidových muzik v Třebíči.  Pro veřejnost byla připravena vystoupení, konající se v sobotu i v neděli, kde mohli diváci shlédnout soubory z Jižních Čech, Vysočiny i Rakouska. Každý zde mohl ukázat zvyklosti svého regionu, předvést kroje dané oblasti, ukázat své hudebních nástroje a hlavně zahrát a zazpívat písně typické pro kraj, z kterého daná lidová muzika pochází.

Měli jsme radost, že se nám obě vystoupení zdařila a že si i diváci některé písně s námi zazpívali. Vystoupení ostatních seskupení byla také moc hezká a rozmanitá. Děti zvláště zaujalo pásmo písní rakouského souboru, v kterém se představil i pudl jménem Vanilka. Ten zde předvedl společně s paní majitelkou několik psích tanečků.

Pro uzavřenou společnost všech účinkujících se konal společný večer, kde to všichni řádně rozjeli. Muzikanti hráli a bylo jedno, zda jsme Češi či Rakušané, všichni jsme v tuto chvíli žili muzikou a vzájemným přátelstvím. Kdo nehrál na nějaký hudební nástroj, zpíval nebo tancoval, ať byl dospělý nebo dítě.

Tato akce bylo úžasná a nabíjející. Odjížděli jsme s pocitem, že národopis má smysl dělat. Vidět folklór jiných krajů je pro soubory inspirativní. Fantastické je, že tato společná setkání dokážou spojit muzikanty různých národů, i když je často mezi nimi jazyková bariéra. Nicméně i bez slov se dá hrát, tančit a třeba si i jen pobrukovat melodii.

Za dětský folklorní soubor Dubínek zapsala Andrea Lacinová

 

 

Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky