Author: lacinova

DUBÍNEK, FIT DANCE, MAŽORETKY a PĚVECKÉ DUO – ukázky těchto zájmových činností byly součástí slavnostního rozloučení se školním rokem, které se konalo na zahradě naší školy 19. června 2023. Tento večer plný tance a zpěvu přinesl do našeho školního prostředí 
přečíst více
Jaro bylo pro Dětský folklorní soubor Dubínek velice pestré. Vystupovali jsme na různých akcích, pořádaných k různým příležitostem nejen v okolí našeho města, ale i na dalších místech České republiky. Prožili jsme fajn dny v Ostrově u Zruče nad Sázavou 
přečíst více
Adventní čas je obdobím, který nás nabádá k zamyšlení. Čas, který bychom měli zaměřit na ty nejslabší, nejzranitelnější. Jsou jimi lidé handicapovaní a senioři z domu seniorů. Právě ti potřebují naši pomoc, naši pozornost, naši lásku a vstřícnost. Náš soubor 
přečíst více
Podzim byl pro DFS Dubínek velmi rozmanitý. Společně s Budějovickým dudáckým sdružením si na začátku měsíce září naši dudáci zahráli v Dolním Bukovsku, koncem září zpěvačky souboru odjely do Zvíkovského podhradí hotelu Zvíkov nahrávat jihočeské písně a fotit se na 
přečíst více
Koncem měsíce srpna se dudáci folklorního souboru Dubínek, Andrea Lacinová a Marek Švec vypravili na Mezinárodní dudácký festival do Strakonic, který se konal po čtyřech letech. Co k tomuto festivalu řekli? „Byla to bezvadná třídenní akce. Odpočinout si, na to nebyl 
přečíst více
V sobotu 18.června se ve Zvíkovském podhradí hotelu Zvíkov konalo mezinárodní setkání folklórních souborů. Tentokrát se nejednalo o vystoupení jednotlivých souborů, ale bylo připraveno zábavné odpoledne s cílem navázání přátelských vztahů mezi soubory. Děti si mohly vyzkoušet drátování, techniku modrotisku, práci se sklem, 
přečíst více
V předmětu Člověk a svět jsme si povídali o životě našich předků, o jejich práci a zvycích. Chtěli jsme se ale dozvědět více, protože nás téma velice zaujalo. Rozjeli jsme se proto do Soběslavi, kde se nachází Smrčkům dům. Je zde 
přečíst více
V měsíci březnu a květnu jsme navštívili místní knihovnu. Témata byla dvě: Čtvrtek není jen den v týdnu a Bajky. V prvním tématu jsme se hravou formou pod vedením lektorky Adély Klímové seznámili s dílem Václava Čtvrtka, poslouchali četbu pohádky 
přečíst více
14. a 15. května měl náš  soubor  možnost zúčastnit se setkání lidových muzik v Třebíči.  Pro veřejnost byla připravena vystoupení, konající se v sobotu i v neděli, kde mohli diváci shlédnout soubory z Jižních Čech, Vysočiny i Rakouska. Každý zde 
přečíst více
Poslední dubnový den, kdy se čarodějnice chystají na svůj let, se staví v obcích Májky. Stavění Máje má svou tradici. Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí, ale také jako strážce obce. V letošním roce byl na této 
přečíst více
Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz

Poslední příspěvky