Výlet do Semence a plavba po Vltavě

V pondělí 27. června jsme vyrazili na výlet do poněkud jiného přírodovědného muzea v Semenci, kde si pro nás připravili pravěký program s názvem „Lovci a sběrači“, na které jsme si celé dopoledne hráli.

V 1. části programu jsme se přenesli do mladší doby kamenné, do doby prvních zemědělců.

Naučili jsme se rozdělat oheň, poznali pravěké nástroje a zbraně, s kterými jsme stříleli, vrtali a vyrobili si amulet. Učili jsme se poznávat zvířecí stopy i obydlí, orientovat se v přírodě pouze pomocí hmatu a naboso.

Ve 2. části jsme se vrátili ještě o 30 000 let zpátky a zahráli si na lovce a sběrače. Lovili a sbírali jsme napříč 4 ročními obdobími. Nejprve si tlupa zvolila svého šamana, který jim měl lov i sběr předem požehnat.

Začalo kruté a krátké jaro… Během nebezpečných lovů utrpěli někteří i vážná zranění.

Začalo léto… Čekaly nás optimální teploty, počasí nám přálo. Tlupa se však musela vyrovnat se ztrátou jednoho ze svých lovců, který utrpěl smrtelná zranění při lovu medvěda.

Přišel podzim a s ním chladno a záplavy.

Poté nás čekala tuhá zima. Bylo nutné si udělat zásobu dřeva, abychom krutou zimu lépe přečkali.

Za svou nelehkou a dobře odvedenou celoroční (pro nás dopolední) práci jsme na závěr obdrželi výuční list.

Výlet však ještě nekončil, neboť nás čekala plavba po Vltavě k soutoku s řekou Lužnicí. Nalodili jsme se v přístavišti v Týně nad Vltavou.

Příjemně utahaní, sluníčkem rozpálení, ale zážitky obohacení jsme vyrazili na cestu zpět, do Sezimova Ústí.

Sláva nazdar výletu a už jsme zase tu!

Třídní učitelka J. Dvořáková

Comments are closed.
Škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 628, OKRES TÁBOR
Školní náměstí 628, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 00582620
Bankovní spojení: 0704047309/0800
Datová schránka: 6nwmsbs

Tel.: 381 275 188
e-mail: info@zs2su.cz